Standardy retrieverů

FLAT COATED RETRIEVER

Země původu: Velká Británie 
Celkový vzhled: bystrý, živý pes střední velikosti, inteligentního výrazu, který se vyznačuje silou bez nemotornosti a plemenným typem bez přílišné vyzáblosti 
Charakteristika: všeobecně nadaný pes s vrozenými loveckými vlastnostmi, optimistický a přátelský, což ukazuje veselým pohybem prutu. 
Temperament: přátelský a klidný 
Hlava a lebka: hlava je dlouhá a krásně tvarovaná. Lebka je plochá a přiměřeně široká, má nevýrazný stop, který nikdy nezdůrazňuje obličejové rysy. Čenich je správně vyvinutý, nozdry jsou rozevřené. Čelisti jsou dlouhé a silné, schopné nést zajíce nebo bažanta. 
Oči: středně veliké, tmavě hnědé nebo oříškově zbarvené, inteligentního výrazu (kulaté, vypouklé oči jsou velmi nežádoucí). Nejsou umístěny šikmo. 
Uši: malé, dobře nasazené, visí dolů podle hlavy. 
Morda: čelisti jsou silné, s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelistí. Zuby jsou zdravé a silné. 
Krk: hlava je dobře nesena na krku, krk je poněkud delší a suchý. Je symetricky šikmo vsazen do plecí, dobře přechází v linii hřbetu, což umožňuje snadný pohyb při slídění za kořistí. 
Přední končetiny: hrudník je hluboký a široký s dobře utvářeným hrudním košem, na kterém se mohou volně pohybovat ramena. Pohyb předních končetin je pravidelný. Přední končetiny jsou rovné a mají dobrý kosterní podklad. 
Trup: žebra jsou přiměřeně klenutá, krátká a široká. Měkký hřbet je vysoce nežádoucí. 
Zadní končetiny: Jsou svalnaté, správně zaúhlené, rovné. Postoj je pevný, široký. Kravský postoj je vysoce nežádoucí. 
Tlapy: kulaté a silné, prsty jsou sevřené a správně klenuté. Polštářky jsou tlusté a pevné. 
Prut: je krátký, rovný, dobře nasazený, vesele nesený, ale nikdy není nesen nad úrovní zádě. 
Pohyb: lehký, plynulý, přímý a vydatný při pohledu zepředu i zezadu. 
Osrstění: husté, jemné až středně hrubé, ale kvalitní, přilehlé jak jen to je možné. Končetiny a prut jsou dobře osrstěné. Plné osrstění v dospělosti zvyšuje elegenci jedince. 
Zbarvení: pouze černé nebo játrově hnědé. 
Velikost: žádoucí hmotnost ve správné kondici : psi 27 – 36 kg, feny 25 – 32 kg. Žádoucí kohoutková výška : psi 58 – 61 cm, feny 56 – 59 cm. 
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu. 
Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku.

GOLDEN  RETRIEVER

Země původu: Velká Británie. 
Celkový vzhled: symetrický, vyvážený, statný, vyrovnaného pohybu, má laskavý výraz. 
Charakteristika: poslušný, inteligentní a vyjadřuje přirozenou pracovní schopnost. 
Povaha: laskavý, přátelský a důvěřivý. 
Hlava a lebka: vyvážená a dobře stavěná, lebka široká, bez hrubých rysů, dobře sedí na krku, čenich je dobře vyvinutý, široký a hluboký. Délka nosní části je přibližně rovna délce části lebeční, nos je černý. 
Oči: temně hnědé, dobře posazené do stran, tmavá víčka. 
Uši: střední velikosti, zavěšené přibližně v rovině očí. 
Morda: silné čelisti, které mají dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelistí. 
Krk: dostatečně dlouhý, suchý a svalnatý. 
Přední končetiny: jsou rovné s dokonalým kostěným podkladem, ramena dobře přiléhají, má dlouhé lopatky se stejně dlouhým ramenem, což umisťuje končetiny pod tělo. Loketní klouby jsou pevné. 
Trup: vyvážený, dobře svázaný, hrudník je prostorný a hluboký. Žebra jsou dlouhá, pružná, hřbet pevný, rovný. 
Zadní končetiny: bedra a končetiny jsou silné a svalnaté, dobře utvářená stehna a lýtka, dobře zaúhlené kolenní klouby. Hlezna jsou rovná. Při pohledu zezadu nevytáčejí se ani dovnitř ani ven. Zásadně nežádoucí je kravský postoj. 
Tlapy: kulaté, kočičí. 
Oháňka: nasazena a nesena ve výši hřbetu, délkou dosahuje ke hleznu, bez kadeře nebo zakroucení na špičce. 
Pohyb: živý a energický. Pohyb předních i zadních končetin je přímý a pravidelný. Krok je dlouhý, bez náznaků nepravidelného pohybu předních končetin. 
Osrstění: hladké nebo mírně zvlněné s dobrou podsadou, nepropustnou pro vodu. 
Zbarvení: jakýkoliv odstín zlaté nebo krémové, nikdy ne červené či mahagonové. Několik bílých chloupků je přípustné pouze na předhrudí. 
Velikost: kohoutková výška psů je 56 – 61 cm, fen 51 – 56 cm. 
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu. 
Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku.

LABRADOR  RETRIEVER

Země původu: Velká Británie.
Datum zveřejnění oficiálně platného standardu: 13.10.2010.
Využití: přinašeč.
Klasifikace FCI: Skupina 8   retrieveři, slídiči, vodní psi.
Sekce 1   retrieveři. S pracovní zkouškou.
Stručný historický přehled: Všeobecně se má za to, že labradorský retriever pochází z pobřeží Grónska, kde bývali viděni rybáři využívající psy podobného vzhledu k lovu ryb. Jeho vlastnosti vynikajícího vodního psa, jeho vodě odolná srst a unikátní ocas tvarem podobný vydřímu tento dojem podporovaly.
Ve skutečnosti není labradorský retriever příliš staré plemeno, jeho chovatelský klub se zformoval v roce 1916 a Yellow Labrador Club (klub žlutých retrieverů) byl založen v roce 1925. Svou proslulost labrador získal nejprve na poli field trialů, kde byl poprvé představen na konci 19. století plukovníkem Peterem Hawkerem a hrabětem z Malmesbury. Jednalo se o psa Malmesbury Tramp, popsaným Lornou, hraběnkou Howe jako jeden z kořenů moderního labradora.

Celkový vzhled: Silně stavěný, s krátkými bedry, velmi aktivní (což vylučuje nadměrnou hmotnost nebo robustnost); s širokou mozkovnou; širokým a hlubokým hrudníkem a dobře klenutými žebry, široký a silný v bedrech a pánevních končetinách.
Chování a temperament: Vyrovnaný, velmi obratný.  Vynikající nos, jemná tlama; vášnivý milovník vody.  Přizpůsobivý, oddaný společník. Inteligentní, horlivý a ovladatelný, se silnou snahou zavděčit se.  Laskavé a přívětivé povahy, bez stopy agresivity nebo nepřiměřené plachosti.

Hlava
Lebeční partie

Mozkovna: široká.  Jasně řezaná bez masitých lící.

Stop: vyjádřen.
Obličejová partie
Nosní houba: široká, nozdry dobře vyvinuté.

Tlama: silná, není špičatá.

Čelisti/zuby: čelisti střední délky, čelisti i zuby silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a v čelistech jsou posazeny kolmo.

Oči: středně velké, vyjadřující inteligenci a dobrou povahu; hnědé nebo oříškově hnědé.

Uši: nejsou velké ani těžké, visí a těsně přiléhají k hlavě, jsou posazeny poměrně daleko vzadu.
Krk: suchý, silný, mohutný, přecházející v dobře postavené plece.

Tělo:
Hřbet: rovná horní linie.

Bedra: široká, krátká, pevně svázaná a silná.

Hrudník: dobré šířky a hloubky, s dobře klenutými „sudovitými“ žebry – tento dojem nesmí být způsoben nadměrnou hmotností.
Ocas: charakteristický znak, velmi silný u nasazení, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez praporců, ale je po celém obvodu pokrytý krátkou, silnou, hustou srstí, což budí dojem „kulatosti“ a tento vzhled je popisován jako „vydří“ ocas.  Může být nesen vesele, ale neměl by se zatáčet nad hřbet.
Končetiny:
Hrudní končetiny
Celkový vzhled: přední nohy od loktů k zemi kolmé jak z předního, tak z bočního pohledu.
Plece: dlouhé a šikmo uložené.
Předloktí: se silnými kostmi, přímé.
Tlapky: kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty s dobře vyvinutými polštářky.
Pánevní končetiny
Celkový vzhled: dobře vyvinuté, záď směrem k ocasu neklesá.
Kolena: dobře zaúhlená.
Nárt (zadní nadprstí): Hlezna dobře hluboko postavená.  Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
Tlapky: kulaté, kompaktní; dobře klenuté prsty s dobře vyvinutými polštářky.
Pohyb: volný, pokrývající odpovídající prostor; přímý a rovnoběžný předních i zadních běhů.

Osrstění
Srst: charakteristický znak, krátká, hustá, bez zvlnění nebo praporců, na omak působí jako tvrdá; podsada odolná proti povětrnostním vlivům.
Barva: Jednotná černá, žlutá nebo játrová//čokoládová. Žlutá dosahuje od světle krémové po červenou liščí barvu. Povolena je malá bílá skrvna na hrudníku.
Velikost: Ideální výška v kohoutku:

Samci: 56 – 57 cm.
Samice: 54 – 56 cm.
Vady: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat tradiční práci.
Vylučující vady

 • Agresivita nebo nadměrná bojácnost.
 • Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se jasně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: samci musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá do šourku.

CURLY COATED RETRIEVER

Země původu: Velká Británie. 
Celkový vzhled: Silný, živý, chytrého výrazu, s charakteristickou srstí. 
Charakteristika: Inteligence s odolností a vytrvalostí. 
Povaha: Je přátelský a důvěřivý. 
Hlava a lebka: Dlouhá, dobře proporcionálně rostlá plochá lebka, čelisti silné a dlouhé, nejsou hrubé. Široké nosní otvory černé nebo červenohnědé pigmentace. 
Oči: Černé nebo temně hnědé. Velké, avšak nejsou vystouplé. 
Uši: Poněkud malé, posazené nízko, ležící blízko hlavy, kryté drobnými kudrlinkami. 
Morda: Čelisti silné a rovné s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tzn. Že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelisti. 
Krk: Nepříliš dlouhý, bez volné kůže. 
Přední končetiny: Ramena jsou velmi hluboká, svalnatá, končetiny jsou dobře svázané k hrudníku. 
Trup: Dobře vypružená žebra, hrudník hluboký, nepříliš dlouhý v bedrech nebo přestavěný v zádi. 
Zadní končetiny: Silné, svalnaté, hlezna jsou nízká s dobře zaúhlenými kolenními klouby. 
Tlapy: Kulaté, kompaktní, prsty jsou dobře klenuté. 
Prut: Úměrně krátký, nesený rovně, porostlý kudrlinkami, zužující se směrem ke konci, nikdy není pohyblivý nebo stočený. 
Pohyb: Živý a prostorný. 
Osrstění: Spousta kudrlinek pokrývá celé tělo, což je hlavním a nejdůležitějším znakem tohoto plemene. 
Zbarvení: Černé a hnědé. 
Velikost: Optimální výška v kohoutku : psi 68,5 cm a feny 63,5 cm. 
Vady: Jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu. 
Poznámka: Psi musejí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku.

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

Země původu: USA 
Výška: psi mají mít 58 – 66 cm, feny 53 – 61 cm. Zvířata větší či menší nechť jsou přísně penalizována. 
Proporce: Výška v kohoutku má být poněkud menší než délka těla od prsní kosti k hýždím. Hloubka těla má být nejméně k lokti.Vzdálenost od ramene k lokti a od lokte na zem má být přibližně stejná. 
Váha: psi mají vážit 29,5 – 36,5 kg, feny 25 – 32 kg. 
Hlava: Chesapeake má mít inteligentní výraz. 
Oči: jsou střední velikosti, jasné, barvy žlutavé nebo jantarové, široce posazené 
Uši: jsou malé, vysoko nasazené, volně visící, středně masité 
Mozkovna: je široká a kulatá se středním stopem 
Hřbet nosu: je středně dlouhý, morda je přibližně stejně dlouhá jako mozkovna, klínovitá ale ne zašpičatělá, pysky jsou tenké, nesvěšené. 
Skus: preferován je nůžkový, ale klešťový je přijatelný. Diskvalifikace: podkus, předkus. Hřbet, horní linie, trup: Hřbet má být střední délky, silně osvalený, zužující se k ramenům. Vrchní linie ukazuje kyčle stejně vysoko jako rameno nebo poněkud výše. 
Záď: má být krátká, dobře svázaná a silná. 
Trup: je střední délky, není zavalitý,ani kapří, s výrazným pasem, ocas má být správně nasazen. Ocas je střední délky středně silný u kořene. Má být přímý nebo mírně zakřivený. Nesmí se stáčet nad záda nebo do boku. Přední končetiny: nesmí mít sklon ke slabosti v jakémkoliv ohledu. 
Ramena: mají být skloněná s úplnou volností akce, se spoustou síly a bez jakéhokoliv omezení pohybu. 
Nohy: mají být střední v délce i síle, vykazovat dobré osvalení i kosti. Záprstí je mírně skloněné a středně dlouhé. Při pohledu zepředu nebo zezadu mají být rovné. Paspárky na předních bězích mohou být odstraněny. Tlapky mají dobrou plovací blánu a mají mít dobré vlastnosti s dobře zakulacenými polštářky a uzavřené. Zadní končetiny:dobré zadní končetiny jsou podstatné. Mají ukazovat stejně síly jako přední. Nesmí tady být známka jakékoliv slabosti. Mají být zvlášt silné, protože zajišťují při plavání rozhodující zdroj síly. Nohy musí být střední délky a síly, vykazovat dobré kosti a svaly. Mají být správně zaúhlené. Vzdálenost od kolena k zemi má být střední. Při pohledu zezadu nebo zepředu Mají vyhlížet přímé. Paspárky, pokud jsou, musí být odstraněny. Diskvalifikace:paspárky na zadních nohách musí být odstraněny. 
Srst: má být silná a krátká nikde ne delší 4 cm s jemnou, hustou, vlně podobnou podsadou. Chlupy na líci a nohách mají být velmi krátké a pevné. Tendence k vlnění je přípustná pouze na ramenech, hřbetu, zádi a bedrech. Mírné zpeření na zadních končetinách a břiše je přípustné.Textura srsti CHBR je velmi důležitá, protože CHBR je využíván k lovu ve všech druzích nepříznivého počasí, často pracuje na ledu i ve sněhu. Olej v hrubé vnější srsti a vlně podobná podsada mají zvláštní význam v ochraně před studenou vodou ( aby se nedostala ke kůži) a navíc rychle usychá. CHBR má vodě odolnou srst, stejně jako kachna peří. Když se otřepe povylezení z vody, nesmí držet vůbec vodu. 
Diskvalifikace: srst, která se kudrnatí nebo má k vlnění tendenci po celém těle, srst delší než 4,5 cm. 
Barva: CHBR musí mít barvu co možná nejblíže barvě krajiny v níž pracuje. Jakákoliv hnědá, třtinová nebo uschlá tráva jsou přípustné. Jednobarevní mají přednost. Jednotlivé odstíny se neupřednostňují, bílé skvrny na prsou, břiše, prstech nebo zadní straně tlapek jsou přípustné. Čím jsou však menší, tím lépe. Bez skvrn mají přednost. Barva srsti a její struktura musí být v každém případě v centru pozornosti rozhodčího. Diskvalifikace:Černá barva, bílá místa jinde než povoleno výše. 
Chůze, pohyb: uhlazený, volný a nenucený s výrazem velké moci a síly. Při pohledu z boku nesmí být vidět žádná omezení předních a velká síla zadních končetin, bez ohýbání v zápěstí a kotníku. Při pohybu k posuzovateli nesmí být patrné vybočení v loktech.Když se vzdaluje, nesmí být ani náznak kravského postoje. Se zvyšující se rychlostí pohybu se tlapky přibližují ke středu tíhové linie. 
Temperament: Chesapeake má nadání ukazovat jasné a šťastné vlohy s inteligentním výrazem. Statečnost, vůli pracovat a ostražitost, nos, inteligence a láska k vodě, všeobecné kvality a hlavně vlohy by měly být dány prvotní úvahou v selekci a chovu CHBR. 
Poznámka: Psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá v šourku.

NOVA  SCOTIA  DUCK  TOLLING  RETRIEVER

VYUŽITÍ: Tolling retrívr běhá, skáče a hraje si podél břehu a může být přitom sledován celým hejnem kachen. Občas zmizí z dohledu a poté se opět rychle objeví. Je podporován skrytým lovcem, který psovi hází malé klacíky nebo míčky. Hra psa vzbuzuje zvědavost kachen, které plavou v určité vzdálenosti od břehu, a tím jsou kachny nalákány na dostřel. Tolling retrívr je poté vyslán, aby přinesl mrtvé nebo zraněné ptáky.

KLASIFIKACE F.C.I.
Skupina 8 – retrívři, slidiči, vodní psi. Sekce 1 – retrívři. S pracovní zkouškou.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:  Plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever vzniklo v Novém Skotsku na počátku 19. století a sloužil jako návnada a k přinášení vodního ptactva.

CELKOVÝ VZHLED: Tolling retrívr je středně velký, silný, kompaktní, vyvážen, dobře osvalený pes; je středních až těžkých kostí, velmi obratný a čilý, ostražitý, bdělý a rozhodný.  Mnoho psů tohoto plemene má poněkud smutný výraz až do okamžiku, kdy jdou do práce; pak se jejich výraz mění na intenzivní soustředění a vzrušení.  Při práci mají tito psi rychlou, hbitou akci, s hlavou nesenou téměř na stejné úrovni s linií hřbetu a neustále se pohybujícím ocasem s bohatými praporci.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Tolling retrívr je vysoce inteligentní, snadno se cvičí a má ohromnou vytrvalost. Je silným a zdatným plavcem. Je přirozeným a houževnatým retrívrem na zemi i z vody. Je vždy připraven hbitě jednat, jakmile postřehne nejmenší pokyn k aportování. Jeho silně vyvinutý smysl pro aportování a hravost jsou velmi důležité vlastnosti pro jeho lovecké schopnosti.

HLAVA: Jasně řezaná a poněkud klínovitá.

LEBEČNÍ PARTIE: 
Mozkovna: Široká mozkovna je jen lehce zaoblená, týlní hrbol nevystupuje a líce jsou ploché.  Dobrá míra průměrného psa je 14 cm mezi ušima. Tento rozměr se mírně zužuje zhruba na 3,8 cm na konci nosní kosti.  Délka hlavy je přibližně 23 cm od nosu k vrcholku týlnímu hrbolu, ale hlava musí být ve správném poměru k velikosti těla. 
Stop: Střední.

OBLIČEJOVÁ PARTIE: 
Nosní houba: Zužuje se od nasazení ke špičce, nozdry jsou dobře otevřené.  Barva by měla odpovídat barvě srsti nebo být černá. 
Tlama: Zužuje se v čisté linii od stopu ke špičce nosu, dolní čelist je silná, ale není vystupující.  Dolní linie tlamy probíhá téměř rovně od koutku tlamy ke hraně kosti dolní čelisti. Hloubka tlamy u stopu je větší než u špičky nosu.  Srst na tlamě je krátká a jemná. 
Pysky: Přiléhají těsně, tvoří z profilu jemnou křivku, nejsou nijak těžké. 
Čelisti / zuby:  Dostatečně silné, aby pes mohl nést i velkého ptáka, velmi důležitá je měkká tlama. Správný skus jsou těsné nůžky; vyžaduje se plnochrupost. 
Oči: Posazené široko od sebe, mandlového tvaru, střední velikosti.  Barva jantarová až hnědá.  Výraz přátelský, pozorný a inteligentní.  Okraje očních víček mají stejnou barvu jako pysky. 
Uši: Trojúhelníkové, střední velikosti, vysoko nasazené vzadu na mozkovně, u základny velmi lehce vzpřímené, dobře osrstěné s praporci na zadní straně skladu, s krátkou srstí na zaoblených špičkách.

KRK: Silně osvalený a dobře nasazený, střední délky, bez jakýchkoliv známek volné kůže na hrdle.

TRUP
Horní linie: Rovná. 
Hřbet: Krátký a rovný . 
Bedra: Silná a svalnatá. 
Hrudník: Hluboký, Hrudní kost dosahuje až na úroveň loktů. Žebra dobře klenutá; nejsou sudovitého tvaru ani plochá. 
Břicho: Středně vtažené.

OCAS: Pokračuje v přirozeném velmi mírném sklonu zádě, široký u kořene, bohatě osrstěný s těžkými praporci; poslední obratel dosahuje nejméně k hleznu.  Ocas může být nesen pod úrovní hřbetu s výjimkou okamžiků, kdy je vzbuzena pozornost psa. Tehdy je ocas zatočen nahoru, nikdy se ale nedotýká trupu psa.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Měly by vypadat jako rovnoběžné sloupy; rovné a silných kostí. 
Plece: Plece svalnaté, s lopatkou dobře skloněnou vzad a dobře uloženou. Lopatka přináší dobrý sklon kohoutku směrem ke krátkému hřbetu.  Lopatka a pažní kost jsou zhruba stejné délky. 
Lokty: Měly by těsně přiléhat, nejsou vytočené ani vbočené, pracují hladce a stejnoměrně. 
Zápěstí: Silné, mírně skloněné. 
Přední tlapy: S prsty spojenými blánou střední velikosti, těsně uzavřené prsty, kulaté tlapy s dobře klenutými prsty a silnými polštářky.  Paspárky mohou být odstraněny.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, široké a vzhledem kvadratické.  Zaúhlení končetin vpředu a vzadu musí být harmonicky vyvážené.  Horní a dolní část jsou přibližně stejně dlouhé. 
Stehna: Velmi svalnatá. 
Kolena: dobře zaúhlená. 
Hlezna: Dobře spuštěná dolů, nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.  Paspárky musí být odstraněny. 
Tlapy pánevních končetin: Jako u hrudních končetin.

CHODY / POHYB:  Tolling retrívr kombinuje dojem síly s pružným, čilým pohybem. Vpředu je pohyb prostorný a zezadu plný síly.  
Tlapy nejsou vytočené ven ani vtočené dovnitř a končetiny se pohybují po přímce.  S rostoucí rychlostí se tlapy psa dostávají pod osu těla do jedné linie; hřbet zůstává v pohybu vodorovný.

OSRSTĚNÍ

SRST: Tolling retrívr byl vyšlechtěn k aportování zvěře z ledově studené vody a musí mít dvojitou srst odpuzující vodu. Srst je střední délky a jemnosti s hustou a měkčí podsadou.  Srst může být mírně zvlněná na zádi, ale jinak je rovná.  Zimní srst tvoří v některých případech dlouhé, volné kadeře na hrdle. Praporce jsou měkké na hrdle, za ušima a na zadní straně stehen a praporce na hrudních končetinách jsou středně vyvinuté.

BARVA: Barva je různých odstínů červené nebo oranžové se světlejšími praporci a spodní stranou ocasu a obvykle nejméně s jedním z následujících bílých znaků: špička ocasu, tlapy (skvrna nepřesahuje přes nadprstí), hruď a lysina.  Pes jinak vysoké kvality nesmí být penalizován pro nedostatek bílé.  Pigment nosu, pysků a okrajů očních víček je masově zbarvený, v barvě srsti nebo černý.

VELIKOST A HMOTNOST
Ideální velikost psů starších 18 měsíců je                48 – 51 cm 
fen starších 18 měsíců   45 – 48 cm 
Jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku je povolen. 
Hmotnost: Musí být ve správném poměru s výškou a kostmi psa – orientačně: 20 – 23 kg u dospělých psů; feny 17 – 20 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

 • Divergující nebo konvergující linie tlamy a mozkovny.
 • Srázný stop.
 • Jasně růžový nos.
 • Nos, oční víčka a oči jiné než předepsané barvy.
 • Podkus.
 • Velké, kulaté oči.
 • Vyklenutý, propadlý hřbet.
 • Ochablá bedra.
 • Ocas nesený za pohybu pod úrovní hřbetu.  Ocas příliš krátký,

zalomený nebo zatočený a dotýkající se hřbetu.

 • Prošlápnuté přední nadprstí.
 • Rozevřené nebo tenké tlapy.
 • Otevřená srst (ne dostatečně hustá, volná).
 • Nedostatek substance u dospělých psů.
 • Psi o více než jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:

 • U dospělých jakákoliv známka plachosti.
 • Skvrnitě depigmentovaný nos.
 • Podkus větší než 3 mm.
 • Předkus, zkřížený skus.
 • Nedostatek kůže spojující prsty.
 • Bílá na plecích, kolem uší, na hřbetě nebo šíji, na zádi nebo slabinách.
 • Stříbřitá srst, šedá v srsti, černé oblasti v srsti.
 • Jakákoliv jiná barva než odstíny červené a oranžové.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.