Jak cestovat se psem do zahraničí

Rozhodnete se, že si vezmete svého psího mazlíčka do zahraničí? Tak si připravte pevné nervy a dostatek peněz.

První podmínkou pro cestovaní je identifikace psa. To platí pro psy s průkazem původu i bez něj. Uznávaným způsobem identifikace je mikročip, obstará ho veterinář. Ten takto označenému zvířeti vydá pas. Doklad je označem kódem země – pro Českou republiku písmena CZ – a pořadovým číslem přidělěným Státní veterinární správou ČR. Dokument současně zahrnuje očkovací průkaz, jsou v něm uvedené všechny potřebné informace o provedeném očkování, odčervení a jiných vyšetřeních.

Při výjezdu do zahraničí musí být pes očkovany proti vzteklině. Toto očkování je povinné od tří měsíců. Pokud chce vycestovat majitel s mladším zvířetm, které ještě není očkované, musí mít speciální povolení. Přesto jsou země, které cestování s takovými mláďaty nepovolují, jsou to Italie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko. Kromě těchto obecných podmínek si některé státy stanovily speciální. Pokud chtějí majitelé čtyřnohých mazlíčků cestovat do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu, musejí doložit sérologické vyšetření na vzteklinu u svých psích přátel. Je to změření hladiny protilátek proti vzteklině v krvi. Vyšetření může provádět schválená laboratoř (v Česku je to Státní veterinární ústav Praha). Je to velmi časově náročná záležitost. Vyšetření se provádí nejdříve 30 dní po očkování. Při vstupu do Velké Británie, Irska a na Matlu musí být sériologické vyšetření provedeno minimálně šest měsíců před vstupem do těchto zemí. Pro vstup do Švédska je nutné, aby vyšetření bylo provedeno alespoň o 120 dní dříve, ale zároveň nesmí být starší 365 dní! Finsko zase požaduje ošetření proti echinokokóze, které se musí dělat 24 až 48 hodin před vstupem do země. Veterinář ho musí přesně zaznamenat do pasu, a to včetně data a hodiny ošetření, názvu připravku a výrobce. Nesmí být starší než 30 dnů před vstupem do země.

Není lepší zůstat doma? 🙂