Zkušební řády retrívrů

Normativy ČMKU

  • http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=rady_a_predpisy
  • Změna podmínek udělování titulu “ ŠAMPION PRÁCE ČR “ pro plemena retrieverů, schváleného předsednictvem ČMKU takto:Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok ),  z toho minimálně jednou na soutěži kde se může zadávat titul CACIT  nebo na vrcholových zkouškách klubu. (Jedná se o VZPR, ZPR, FTR).